Atatürk Devrimleri

1.Siyasal Devrimler
Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
2.Toplumsal Devrimler
Kadınlara erkeklere eşit haklar verilmesi (1926-1934)
Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Soyadı kanunu (21 Haziran 1934)
Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931)
3.Hukuk Devrimi
Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)
4.Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler
Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
Türk Dil ve Tarih Kurumları'nın kurulması (1931-1932)
Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31Mayıs 1933)
5.Ekonomi Alanında Devrimler
Aşârın kaldırılması
Çiftçinin özendirilmesi
Örnek çiftliklerin kurulması
Sanayi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
I. ve II.Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması